Od roku 2018 se zvyšuje školkovné

Máte dítě, které navštěvuje zařízení pro děti v předškolním věku?

Spolu s minimální mzdou se od roku 2018 zvyšuje na  12.200 Kč i hranice školkovného , o které si jeden z rodičů může snížit vypočtenou daň z příjmů . Náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení jsou výdaje, které rodič vynaložil za umístění dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Do těchto nákladů se nezapočítávají náklady na kroužky, dopravu, stravné, školku v přírodě a podobně. Tato sleva na dani se promítne až v daňovém přiznání za rok 2018 .

Mateřská škola

 

21.02.2018