• On-line účetnictví Poskytujeme moderní on-line účetní služby pro střední a větší firmy s využitím pokročilých informačních systémů.
 • Bezpečná ePodatelna Zajišťujeme bezpečné elektronické předávání dokumentů prostřednictvím naší ePodatelny, chránící citlivá data klienta.
 • Individualizovaný přístup Každému klientovi nabízíme služby přizpůsobené jeho specifickým potřebám a obchodním cílům.
 • Úspory a efektivita Naše expertní účetní služby pomáhají klientům minimalizovat náklady a zvyšovat efektivitu jejich finančního managementu.
 • Účetnictví

  Outsourcing účetních služeb vede ke zkvalitnění vedení účetnictví, k jeho nezávislosti a významně ovlivní náklady – odměna je účtována pouze za reálně vykonanou práci. Sběr citlivých dat je ošetřen zpracovatelskou smlouvou v souladu s GDPR. Zastupitelnost je řešena systémově. Garantujeme rychlou reakční dobu. Na zakázce pracují jen zkušení účetní pod dohledem daňového poradce. ICM, s.r.o. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu.

  Zkušený a pravidelně školený tým

  Zkušený a pravidelně školený tým odborných pracovníků pod vedením daňového poradce poskytuje kompletní účetní servis:

  Zpracování účetnictví:
  • Kontrola náležitostí prvotních dokladů
  • Účetní likvidace dokladů
  • Roční uzávěrka
  Kontrola účetnictví
  • Kontrola dokladů, účtování a zůstatků položek účetních výkazů
  • Identifikace problémů a jejich řešení s klientem
  • Kontrola výstupů (rozvahy, výsledovky, saldokont, pohledávek a závazků, záznamní povinnosti k DPH), jejich prezentace a předání vedení společnosti
  Zpracování přiznání DPH, souhrnného hlášení a výkazů pro Intrastat
  Příprava a aktualizace vnitropodnikových směrnic klienta pro vedení účetnictví
  Kontrola účetnictví a účetní agendy zpracovávané klientem
  Rekonstrukce účetnictví
  Reporting podle požadavků klienta
  Vedení daňové evidence klienta
  Statistická hlášení
  Veškeré přihlášky a registrace
  Zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví) včetně roční uzávěrky
  Poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
  Zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti...)
  Zajištění všech daňových kontrol

   

  Služby v oblasti on-line účetnictví

  Tato služba je vhodná pro střední a větší firmy (PO či FO vedoucí podvojné účetnictví). Účetnictví zpracováváme v podnikových informačních systémech:

  QI – specializovaná řešení pro desítky oborů - více informací zde
  QI mobile – mobilní verze informačního systému QI - více informací zde
  POHODA – ekonomický systém - více informací zde
  mPOHODA – mobilní fakturace a prodej - více informací zde
  HELIOS – informační systém po všechna odvětví - více informací zde

   

  Principy spolupráce

  VARIANTA 1.:  Naše společnost má zakoupené licence IS a klientovi je jeho licence poskytnuta k užití 24 hodin, 7 dnů v týdnu (služba 24/7).
  Veškerá data jsou umístěna na našem serveru a klient se k němu připojuje a používá IS pro svoji běžnou činnost (vystavuje faktury, pokladní doklady, provádí úhrady), čímž má neustále k dispozici primární údaje pro vlastní potřeby.
  Naše společnost aktuálně vložená data zaúčtuje a je odpovědná za jejich zpětnou kontrolu z hlediska správného věcného a formálního navedení do systému klientem.
  Klient má možnost práce se všemi daty — prohlížení a tisk sestav, selekce dat, analýza dat. Koncoví uživatelé klienta mají k dispozici takové údaje z informačního systému, jaká přístupová práva byla se zástupcem klienta dohodnuta.


  VARIANTA 2.:   Licenci IS vlastní klient a společnost ICM, s.r.o. se vzdáleně připojuje na server klienta. Tuto variantu lze realizovat za předpokladu, že klient má již zakoupen svůj vlastní informační systém a projeví zájem o externí vedení účetnictví.

  Zkušený a pravidelně školený tým odborných pracovníků pod vedením daňového poradce poskytuje kompletní účetní servis. Více informací o poskytovaných službách naleznete zde.


  ePodatelna

  Jedná se o platformu  pro účely řízeného vzájemného předávání dokladů mezi ICM, s.r.o. a jejími zákazníky. Předávat lze dokumenty jakéhokoliv typu v elektronické formě. 
   
  Tato forma předávání dokumentů probíhá v zabezpečeném prostředí, které chrání všechna citlivá data klienta. Zcela nahrazuje zasílání dokumentů prostřednictvím emailové pošty nebo v listinné podobě.
   
  Další výhodou je průkaznost vzájemně předaných dokumentů a tímto způsobem vzniklý digitální archiv předaných dokumentů.