• Konzultace a poradenství Poskytujeme konzultační služby v oblasti účetnictví,
  prověrky účetních závěrek a asistenci při jejich sestavení.
 • Odpovědnost a důvěra Naše služby jsou založeny na principu odpovědnosti
  a budování důvěry mezi námi, našimi klienty a širší společností.
 • Strategické plánování Pomáháme klientům s dlouhodobým finančním
  a daňovým plánováním pro udržitelný růst a rozvoj.
 • Optimalizace daní Specializujeme se na daňové strategie, které zákonně snižují daňové zatížení
  a maximalizují finanční výhody pro naše klienty.
 • Proaktivní plánování Nabízíme proaktivní plánování a poradenství, aby naši klienti
  dosáhli optimálního využití daňových příležitostí a úlev.
 • Daně a daňové poradenství

  Daně jsou součástí života každé osoby, ať jednotlivců, nebo podnikajících osob. Efektivita a optimalizace daňových povinností přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a naplňování podnikatelských záměrů. Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní servis při aplikaci všech daní a navrhnout náměty k jejich daňové optimalizaci.

  Cílem daňového poradce společnosti je maximální daňová úspora klienta při dodržování všech zákonů. Daňový poradce zváží všechny daňové aspekty prováděných obchodních transakcí a navrhne nejvýhodnější řešení vedoucí k legálnímu snížení daňového zatížení.
   

  Služby v oblasti daňového poradenství

  Daňové poradenství pro PO

  Daňový dohled - kontrola účetnictví dle dohodnutých period s klientem, kontrola účetních závěrek a následné sestavení DP. Součástí služby může být i kontrola DPH.
  Kontrola a posouzení daňového přiznání klienta.
  Identifikace potencionálních rizik probíhajících či plánovaných operací klienta v daňové oblasti.
  Poradenství a zpracování DP u ostatních daní (např. DPH, sil. Daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí).
  Písemná stanoviska a konzultace.
  Daňové poradenství pro svěřenské fondy.

  Daňové poradenství pro FO

  Pomoc fyzickým osobám s optimalizací jejich daňové povinnosti.
  Sestavení a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč. zohlednění aspektů sociálního a zdravotního pojištění.
  Komunikace s finančním úřadem, zastupování v daňovém řízení.
  Komunikace a zastupování s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami.
  Zdanění cizinců pracujících v České republice.
  Písemná stanoviska a konzultace.

   

  Daňová evidence

  Daňová evidence (dříve se nazývala Jednoduché účetnictví) je určena pro živnostníky a Účetnictví pro právnické osoby – malé organizace. Doklady zpracováváme jak on-line přístupem, tak klasickou formou, tzn. na základě předaných dokladů v listinné podobě v dohodnutých lhůtách v informačním systému POHODA. Veškeré doklady jsou zavedeny, zaúčtovány a zkontrolovány tak, aby byly splněny zákonné povinnosti klienta. Měsíčně nebo čtvrtletně jsou klientovi předány přehledy hospodaření. Na základě ročních výsledků je sestaveno daňové přiznání.

   

  ePodatelna

  Jedná se o platformu  pro účely řízeného vzájemného předávání dokladů mezi ICM, s.r.o. a jejími zákazníky. Předávat lze dokumenty jakéhokoliv typu v elektronické formě. 
   
  Tato forma předávání dokumentů probíhá v zabezpečeném prostředí, které chrání všechna citlivá data klienta. Zcela nahrazuje zasílání dokumentů prostřednictvím emailové pošty nebo v listinné podobě.
   
  Další výhodou je průkaznost vzájemně předaných dokumentů a tímto způsobem vzniklý digitální archiv předaných dokumentů.