• Audit s respektem Vnímáme klienta jako celek,
  nejen jako soubor účetních výkazů.
 • Etické standardy Dodržujeme nejvyšší etické standardy a integritu v naší auditorské praxi,
  což zajišťuje důvěru a transparentnost vůči našim klientům.
 • Globální normy Sledujeme a aplikujeme mezinárodní auditorské standardy a praxe,
  což nám umožňuje poskytovat služby na globální úrovni.
 • Transparentnost a objektivita Zavazujeme se k transparentnosti
  a objektivitě ve všech našich auditorských procesech.
 • Auditorské služby

  Audit provádíme v souladu s českými právními předpisy a mezinárodními auditorskými standardy a profesními předpisy Komory auditorů České Republiky. Našeho klienta vždy vnímáme jako celek, a nejen jako soubor účetních výkazů. Díky své praxi dokážeme při auditu pomoci s identifikací rizik, slabin ve vnitřním kontrolním systému, rizika podvodů, či jiná obchodní rizika.

  Druhy služeb poskytovaných auditory

  • 1. Audit účetní nebo konsolidované účetní závěrky dle českých předpisů.
  • 2. Audit mezitímních účetních výkazů.
  • 3. Ověřování účetních záznamů a jiných účetních informací (např. při změnách rozsahu a struktury základního kapitálu, fúze).

  Další služby poskytované auditory

  • 1. Konzultační a poradenskou činnost v oblasti účetnictví.
  • 2. Prověrky účetních závěrek nebo jejích částí.
  • 3. Poradenství a asistence při sestavení individuálních i konsolidovaných účetních závěrek.
  • 4. Příprava a ověřování podkladů pro konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů nebo dle instrukcí zahraničního vlastníka (v němčině nebo v angličtině).
    

  Jednotlivé typy auditu

  Auditoři a odborní pracovníci ICM, s.r.o. poskytují zákazníkům aktivní přístup a nabízejí služby v plném spektru auditorských činností pro všechny druhy účetních jednotek.

  Povinný audit

  Služba pro účetní jednotky, kterým povinnost ověření účetní závěrky auditorem vznikla na základě naplnění požadavků zákona o účetnictví, popř. jiného právního předpisu.

  Dobrovolný audit

  Služba pro účetní jednotky, které sice nenaplnily požadavky zákona, ale o provedení auditu samy požádaly. Důvodem může být např. potřeba deklarovat průkaznost svého účetnictví třetí straně (bance, mateřské společnosti sestavující konsolidovanou účetní závěrku apod.).

   

  ePodatelna

  Jedná se o platformu pro účely řízeného vzájemného předávání dokladů mezi ICM, s.r.o. a jejími zákazníky. Předávat lze dokumenty jakéhokoliv typu v elektronické formě. 
   
  Tato forma předávání dokumentů probíhá v zabezpečeném prostředí, které chrání všechna citlivá data klienta. Zcela nahrazuje zasílání dokumentů prostřednictvím emailové pošty nebo v listinné podobě.
   
  Další výhodou je průkaznost vzájemně předaných dokumentů a tímto způsobem vzniklý digitální archiv předaných dokumentů.