Má otec nárok na dovolenou?

Od 1. února 2018 vešla v platnost novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou otcovskou dávku.

Žádost o dávku mohou otcové podat až do 6 týdnů od porodu nebo převzetí do péče, pokud však dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku. Tatínci tedy můžou dle novely kdykoli v toto období využít otcovské dovolené, přičemž budou dostávat z nemocenského pojištění 70 % vyměřovacího základu svého výdělku.

Takováto otcovská dovolená je v maximální délce jednoho týdne, a to bez přerušení. Jestliže se narodí více dětí současně nebo je převzato více dětí do péče, má otec nárok pouze na jednu otcovskou dovolenou. Otci vznikne nárok na otcovskou i v případě, kdy je dítě, matka nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení.

Rodičovská dovolená

16.04.2018