Kdo zaplatí vstupní zdravotní prohlídku?

Dle této novely musí být takovýto zájemce o zaměstnání vyslán ke vstupní prohlídce ještě před tím, než se zaměstnavatelem uzavře pracovní poměr. Tzn. že pracovní poměr může být uzavřen pouze v případě, že má zájemce o pracovní místo lékařské potvrzení, že je schopen vykonávat danou pracovní náplň vykonávat. Dle dřívější právní úpravy to bylo před podpisem pracovní smlouvy.
 
Vstupní prohlídku si hradí osoba , která se o zaměstnání uchází. Přestože je doklad vystaven na uchazeče, pokud zaměstnavatel s tímto uchazečem uzavře pracovněprávní vztah, uhradí tomuto novému zaměstnanci náklady spojené se vstupní prohlídkou . Tyto náklady jsou podle § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů vždy daňově uznatelné, a to i v případě, že je pokladní doklad vystaven na jméno zaměstnance. Náklady spojené s prohlídkou dále můžou být i platba za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance vydaný na jeho žádost registrujícím lékařem a případné další speciální vyšetření vyžadované jako součást vstupní prohlídky smluvním lékařem.
Lékařský posudek
 
Je uvedena možnost zaměstnavatele uhradit vstupní prohlídku uchazeče i v případě, kdy k uzavření pracovněprávního vztahu nedojde. Pokud se ale uchazeč o zaměstnání uchází o pracovní pozici, která je vykonávána v noci, zaměstnavatel tyto náklady na vstupní prohlídku musí uhradit vždy. Navíc byla touto novelou stanovena periodicita prohlídek souvisejících s noční prací na 2 roky (dosud jednou za rok).
28.11.2017