Další změny od 1. ledna 2019

1. Zvýšení diet a náhrad za použití auta

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

  • 82 Kč (to je o 4 Kč více než dosud), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 124 Kč (čili o 5 Kč více než dosud), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 195 Kč (takže o 9 Kč více než doposud), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Použití soukromého automobilu při služební cestě: Minimální mzda 2019

Náhrady za amortizaci

  • 4,10 Kč/km u osobních silničních motorových vozidel, což je oproti loňsku zvýšení o 0,10 Kč. (Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.)
  • 8,20 Kč/km u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů (dvojnásobek sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla).


Náhrady za spotřebované pohonné hmoty určí zaměstnavatel násobkem průměrné ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty (dle údajů v TP):

  • 33,10 Kč/l za benzín 95 oktanů
  • 37,10 Kč/l za benzín 98 oktanů
  • 33,60 Kč/k za motorovou naftu

 

2. Zvýšení minimální, tzv. zaručené mzdy, na všech osmi úrovních

U zaměstnavatelů podnikatelské sféry, u nichž není uzavřena kolektivní smlouva:

 

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2019 v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2019 v Kč za měsíc
1. 79,80 Kč 13 330 Kč
2. 88,10 Kč 14 740 Kč
3. 97,30 Kč 16 280 Kč
4. 107,40 Kč 17 970 Kč
5. 118,60 Kč 19 850 Kč
6. 130,90 Kč 21 900 Kč
7. 144,50 Kč 24 180 Kč
8. 159,60 Kč 26 700 Kč

 

Obecné charakteristiky prací pro účely zařazení práce do některé z 8 skupin jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění. Vůči zaměstnancům činným na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti) se zaručená mzda uplatňuje pouze u 1. skupiny prací .

 

3. Dohody o pracovní činnosti

Kdo si na dohodu o pracovní činnosti vydělal míň než 2500 Kč/měsíc, nemusel platit zdravotní ani sociální pojištění, jen daň. Od ledna 2019 se hranice pro povinnost platit pojištění zvyšuje na 3000 Kč/měsíčně , takže si můžete vydělat o pětistovku více čistého bez pojistné zátěže. Na druhou stranu nebudete mít nárok na nemocenské dávky.

Více k touto typu pracovně právního vztahu viz např. https://www.mesec.cz/clanky/dohoda-o-pracovni-cinnosti-bude-od-1-1-2019-vyhodnejsi-ale-jak-pro-koho/.

04.01.2019