Změny v zálohách na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2018

Průměrná mzda pro rok 2018 se zvýšila z původních 28 232 Kč na 29 979 Kč . Díky tomuto zvýšení došlo i k růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2018 u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Měsíční záloha na zdravotní pojištění (ZP) je stanovena ve výši 13,5 % minimálního vyměřovacího základu (MVZ), který je pro rok 2018 ve výši 14 990 Kč. Po vynásobení získáme minimální zálohu ve výši 2 024 Kč .
 
Záloha na sociální pojištění při výkonu hlavní činnosti (SP) je na rozdíl od ZP vypočítávána jako 29,2 % MVZ, který je pro rok 2018 ve výši 7 495 Kč, z čehož vyplývá, že nová minimální záloha je ve výši 2 189 Kč . U činnosti na vedlejší činnost je MVZ ve výši 2 998 Kč a minimální záloha ve výši 876 Kč .
 
Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2018 bude ve výši 71 950 Kč za rok. Jestliže vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů nepřesáhnou tuto částku, nemusíte za daný rok platit sociální pojištění a v příštím období ani zálohy.
 
Maximální vyměřovací základ není pro ZP stanoven, avšak pro SP je ve výši 48násobku průměrné mzdy, což je pro rok 2018 ve výši 1 438 992 Kč . Pokud byste dosáhli vyšších příjmů, nebudete od této částky platit další nemocenské ani důchodové pojištění.
 

Zálohy na zdravotní pojištění 2018 u osob bez zdanitelných příjmů, za které neplatí pojistné stát

Od ledna se také zvedla minimální mzda, nově bude činit 12 200 Kč . Právě tato změna zvýší zálohu na pojistné na zdravotní pojištění, která se odvozuje právě od minimální mzdy, a to osobám bez zdanitelných příjmů (nezaměstnaní neevidovaní na úřadu práce, ženy v domácnosti, studenti po 26 letech atd.) . Minimální záloha na ZP v tomto případě vzroste z 1 485 Kč na 1 647 Kč .

Platby záloh

Záloha na ZP je splatná do 8. a na SP do 20. dne následujícího měsíce.
 
Jestliže podnikáte prvním rokem, zálohy na ZP tento rok neodvádíte, na SP pro vás ale budou platit minimální zálohy platné už od počátku činnosti.
 
Pokud v podnikání pokračujete, budete nové minimální zálohy na ZP odvádět již od ledna. Pokud ale už v předchozím roce Vaše zálohy byly vyšší než tato nová minimální záloha, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2017, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání. Nové zálohy na SP odvádíte až po tomto podání.
 
Podnikáte-li pouze na vedlejší činnost, pak se na vás MVZ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku (zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec, pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu).
 
Minimální mzda
16.01.2018