Změny v sociálním a zdravotním pojištění pro OSVČ - 2019

Nařízením vlády s číslem 213/2018 Sb., jsou s účinností  od 1. ledna 2019  stanoveny nové údaje pro výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

 

Sociální pojištění v roce 2019

Rok 2018 2019
Maximální vyměřovací základ 1 438 992 Kč 1 569 552 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 89 940 Kč 98 100 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 35 976 Kč 39 240 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7 495 Kč 8 175 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 998 Kč 3 270 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 189 Kč 2 388 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 876 Kč 955 Kč
Rozhodná částka pro VČ 71 950 Kč 78 478 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 6 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 138 Kč

 

Zdravotní pojištění v roce 2019

Rok 2018 2019
Maximální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 349,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 024 Kč 2 208 Kč

 

S účinností od 1. ledna 2019 se zvýší minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Jedná se o částku minimální mzdy platné od roku 2019. V tuto chvíli ještě není jasné, o kolik se bude minimální mzda zvyšovat.

Lhůta pro zálohy zůstává stejná jako v letošním roce, zálohy se musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ zaplatí novou zálohu ve výši 2208 Kč poprvé za leden, a to do 8. února 2019. Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu pro zdravotní pojišťovnu vyšší záloha, musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé  za kalendářní měsíc , ve kterém byl, nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

 

Zdravotní a sociální pojištění

09.11.2018