Změna sazby DPH

Ve Sbírce zákonů byl dne 17. 1. 2019 publikován zákon č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změnu sazby DPH, která byla projednána a přijata na základě poslaneckého návrhu.

Tímto zákonem se z přílohy č. 2 s 15 % sazbou DPH vyjímají a do přílohy č. 3a k ZDPH s 10 % sazbou DPH vkládají položky č. 49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky a položka č. 50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Změna sazby DPH

Doprava lyžařskými vleky tedy podléhá i nadále sazbě daně 15 %.

Ačkoli je v čl. II tohoto zákona uvedena účinnost k 1. 1. 2019, nabude zákon č. 6/2019 Sb. účinnosti až k 1. únoru 2019, neboť v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon nabývá účinnosti až patnáctým dnem po vyhlášení. Za období ledna 2019 tedy pozemní pravidelná hromadná přeprava osob podléhá ještě dosavadní sazbě DPH 15 %.

Na tuto skutečnost upozornilo již dříve GFŘ v informaci na internetových stránkách Finanční správy.

18.01.2019