Zaokrouhlování DPH nově od 10/2019

 

Zaokrouhlování DPH nově od října 2019

V návaznosti na Sdělení č. 6/2019 vydané ICM, s.r.o. k datu 1. 10. 2019 sdělujeme, že Finanční správa vydala na svých stránkách dne 14. 10. 2019 (viz stránky Finanční správy https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019 ) tzv. „připomenutí“, že je možno připustit i zaokrouhlení DPH na nejbližší celou korunu v případech bezhotovostních úhrad. Dle našeho názoru lze tedy připustit, aby se zaokrouhlování i u bezhotovostních úhrad v jednotlivých případech provádělo. S odkazem na celý text tohoto „připomenutí“ se však domníváme, že by nemělo být prováděno systematicky, a tak, že bude např. nastaveno v informačním systému pro všechny takové případy. Pro náš názor se opíráme o znění novelizovaného § 36/5 ZDPH, který připouští zaokrouhlování celkové úplaty (ne daně) pouze pro hotovostní úhrady. U bezhotovostních úhrad není postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením zákonem výslovně upraven. Je tedy na poplatníkovi a návazně na individuálním posouzení správce daně, jak s tímto „fenoménem“ naloží.  

 

16.10.2019