Zálohy na zdravotní pojištění pro studenty starší 26 let

Od roku 2018 nově vzniká nová kategorie státních pojištěnců, kam budou spadat vysokoškolští studenti starší 26 let . Podmínkou je, že tento student je v první, doktorském studijním programu v prezenční formě, studuje ve standardní době a není zaměstnán a ani OSVČ . Doposud se tito studenti nepovažovali za nezaopatřené děti a museli tak platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů, za které není povinen platit zdravotní pojištění stát.

 

Studující

15.01.2018