Přiznání k dani z nemovitostí se blíží - 31. ledna 2019

Zdaňovací období roku 2019 je u této daně rokem bez legislativních změn, které by byly účinné od 1. 1. 2019 . Pokud u poplatníka dojde na zdaňovací období roku 2019 ke změně výše daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek (oproti poslední známé dani), tak Přiznání k dani z nemovitosti to bude v souvislosti se změnou průměrné ceny zemědělského pozemku, nebo vlivem změn stanovených obecně závaznou vyhláškou obce a nebo vlivem změn okolností rozhodných pro stanovení daně nebo změn v osobě poplatníka (některé uvedené změny jsou důvodem pro podání daňového přiznání).

18.01.2019