Osvobozený příjem nad 5 milionů Kč

Jestliže obdržíte nějaký osvobozený příjem (dar, je vám přiznáno dědictví, výhra z loterie, sázek anebo třeba osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu či cenných papírů), musíte si dát pozor, zda pro Vás nevyplývá nějaká povinnost z tohoto příjmu. Jestliže obdržíte takovýto příjem, jehož hodnota překročí hodnotu 5 mil. Kč, vzniká Vám totiž povinnost oznámit finančními úřadu všechny takovéto příjmy. Hranice 5 mil. Kč platí pro každý takový příjem samostatně.

Není předepsán žádný formulář pro toto oznámení, ale přesto musí mít oznámení tyto tři stanovené náležitosti:

  • Výše příjmu
  • Popis okolností nabytí
  • Datum, kdy příjem vznikl (v případě dědictví jde o den skončení řízení o dědictví)

K oznámení osvobozeného příjmu lze využít vzorový formulář dostupný na internetu Finanční správy.

Lhůta pro podání tohoto oznámení je stejné jako lhůta pro podání daňového přiznání za daný rok. Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta 0,10 – 15 % z částky neoznámeného příjmu. Pokud jste tedy ještě oznámení nepodali, neotálejte.

25.04.2018