Nová úprava náležitostí kontrolního hlášení v zákoně o DPH

Ústavní soud v prosinci 2016 došel k závěru, že nestačí v zákoně uvést pouze informaci, že je plátce povinen uvést předepsané údaje, ale je nutné tyto údaje vymezit přímo v zákoně o DPH. K 31.12.2017 tedy dochází ke zrušení § 101d odst. 1 zákona o DPH a od 1.1.2018 jej nahradí odstavec nový, ve kterém jsou tyto údaje vyčteny, aby byly údaje finančními úřady pro potřebu kontrolního hlášení vyžadovány zcela legálně.

Nové znění

V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést: Daňové přiznání

  • identifikační a kontaktní údaje plátce,
  • údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
  • údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
  • identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

 

28.11.2017