Navrhované změny v DPH

V DPH se navrhuje zavedení nové přílohy č. 2a k ZDPH, která by znamenala snížení sazby DPH na 10 % u pitné vody (v návrhu definováno jako voda z vodovodu), úpravy, rozvodu a čištění vody, stravovacích služeb a podávání nápojů a služeb s vysokým podílem práce (úklidové služby v domácnosti, domácí péče o děti, staré a nemocné a zdravotně postižené občany, opravy obuvi a kožených výrobků, opravy textilních výrobků, jízdních kol, kadeřnické a holičské služby). Do 10 % je v příloze č. 2a navrženo i zařazení čepovaného piva, zatímco podávání ostatních alkoholických nápojů a tabákových výrobků by mělo zůstat i nadále v základní sazbě daně.

Účinnost těchto změn je navržena od prvního dne sedmého měsíce po dni vyhlášení zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že je již 7. měsíc roku 2018 a že projednávání návrhů novel zákonů zpravidla trvá nejméně 6 měsíců, lze účinnost této novely ZDPH předpokládat někdy kolem poloviny roku 2019.

20.07.2018