Máte nárok na daňový bonus na děti?

Jestliže rodiči vznikne nižší daň z příjmů, než je daňové zvýhodnění na děti, má nárok na daňový bonus. Tzn. že neplatí daň, ale stát mu navíc nějaké peníze přidá. Musí ale splňovat jednu podmínku, a tou je, že rodič má zdanitelné příjmy v určité minimální výši. Do konce roku 2017 platilo minimum takových příjmů ve výši 66.000 Kč za rok, od ledna 2018 se minimální hranice příjmů zvyšuje na 73.200 Kč . Do konce roku 2017 platilo, že do těchto příjmů patřily i příjmy z pronájmů a z kapitálového majetku, od roku 2018 tomu tak už ale není. Příjmy, které se do této hranice započítávají jsou pouze příjmy zaměstnance ze mzdy nebo podnikatele z podnikání, takže například pouze příjmy z pronájmů už nemohou být započítány a nemohou vést k nároku na vyplacení daňového bonusu.

Daňové zvýhodnění

21.02.2018