Dohoda o pracovní činnosti a její zdanění od roku 2018

Do konce roku 2017 platilo, že pokud jste si mimo hlavní zaměstnání přivydělávali na základě dohody o pracovní činnosti, museli jste podávat daňové přiznání. Tato povinnost vyplývala ze dvou souběžných zaměstnáni, z nichž byla odváděna zálohová daň z příjmů.
 
Od roku 2018 ale nastává změna. Jestliže Vám plyne odměna z dohody o pracovní činnosti ve výši nepřesahující 2 500 Kč měsíčně (např. členové volebních komisí ), bude pro zdanění platit stejný režim jako pro odměny z dohody o provedení práce nepřesahující měsíčně 10 000 Kč a bude odváděna daň srážková, která nezakládá povinnost podávat daňové přiznání.
 
Smlouva
15.01.2018