Daňové zvýhodnění na dítě 2017

Na jaře roku 2016 bylo schváleno zvýšení daňového zvýhodnění pro dvě a více dětí. Pro rok 2017 je stejná novela, která vejde v účinnost 1.6. (od červnových mezd) nebo 1.7. 2017 (od červencových mezd) v závislosti na tom, kdy bude zveřejněna ve Sbírce zákonů. Nynější situace kolem demise vlády nemůže již zabránit platnosti daňového balíčku. Přechodným ustanovením je ale umožněno zpětně uplatnit toto navýšení již od 1.1.2017 v ročním zúčtování mezd udělaného na začátku roku 2018. Podnikatelé slevu uplatní v daňovém přiznání.

Zvýhodnění na jedno dítě může uplatnit pouze jeden daňový poplatník, typicky jeden rodič. Skutečnost, že s poplatníkem dítě žije ve společné domácnosti, se prokazuje čestným prohlášením. Finanční úřad si většinou vyžádá i čestné prohlášení druhého rodiče, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, je proto lepší přiložit ho k daňovému přiznání taktéž. Daňové zvýhodnění na děti, které lze uplatnit na vyživované dítě, které s poplatníkem žije ve společné domácnosti, se zvyšuje už několik let v řadě.

Rok 2016: daňové zvýhodnění na první dítě je 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), za druhé dítě 17 004 Kč ročně (1 417 Kč měsíčně) a za třetí a každé další dítě 20 604 Kč (1 717 Kč měsíčně).

Rok 2017: daňové zvýhodnění na první dítě je 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), za druhé dítě by měla být 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) a za třetí a každé další dítě 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně). Daňové zvýhodnění na:

 

Daňové zvýhodnění na: 2014 2015 2016 2017
1. dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč
2. dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč
3. a každé další 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

Jaké dítě si lze odečíst z daní

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu není možné uplatnit za dítě družky nebo druha. Od roku 2014 ale lze zvýhodnění uplatnit na dítě registrovaného partnera nebo partnerky.

20.09.2017