Co je podstatná změna stavby nebo jednotky?

Od DPH je osvobozeno dle § 56 odst. 3 ZDPH ve znění od 1. 1. 2016 dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo ode dne, kdy bylo nebo mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

Nově GFŘ definuje podstatnou změnu stavby nebo jednotky následovně:

  • Došlo-li k nástavbě o jedno či více podlaží, nebo
  • podlahová plocha se zvětší o 50 % oproti původní podlahové ploše před podstatnou změnou,
  • se jedná o nástavbu nebo přístavbu, opravy, údržbu a jiné stavební úpravy, které podléhají udělení kolaudačního souhlasu nebo ohlášení a současně jejich finanční hodnota přesahuje 50 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty před provedením stavební úpravy nemovité věci.

O podstatnou změnu stavby pro účely ZDPH se bude jednat pouze v případě, že stavební úpravy podléhají udělení kolaudačního souhlasu nebo je-li udělen souhlas s užíváním stavby podle stavebního zákona.

Stavební úpravy

16.04.2018