Zrušení karenční doby od 1.7.2019

Od začátku července t.r. byla zrušena tzv. karenční doba. Důsledkem je, že v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel, již od prvního dne pracovní neschopnosti. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění, což znamená, mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Od 1. července t.r. také odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 procenta z vyměřovacího základu na sociální pojištění, tedy o 0,2 procenta méně než doposud. Díky nižšímu sociálním u pojištění placenému zaměstnavatelem budou mít zaměstnanci výplatu od července, kterou obdrží v měsíci srpnu, nepatrně vyšší

25.07.2019