Zákon proti praní špinavých peněz

Nově jsou osobou povinnou podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, např. banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu. Tyto osoby jsou povinny vydávat na základě vyžádání správce daně informace o číslech účtů, majitelích účtů, zmocněncích, stavech peněžních prostředků, úvěrech a souvisejících informací.

Rozšíření informační povinnosti zahrnuje i daňové poradce, auditory, účetní, advokáty, exekutory a další dle §57a daňového řádu. Tyto soby jsou povinny poskytnout veškeré údaje získané při provádění identifikace a při kontrole klienta , a to včetně dokumentů a způsobu jejich shromažďování. Novela ale stanovila, že vybrané profese (advokáti, notáři, soudní exekutoři, auditoři a daňoví poradci) jsou povinny uvedené údaje poskytnout pouze pro účely mezinárodní správy daní. Podle přechodného ustanovení jsou povinni poskytnout údaje získané až od 5.6.2018.

Špinavé peníze

28.06.2018