PŘEVODNÍ CENY

Problematika převodních (transferových) cen a jejich správné nastavení vyplývá zejména z rostoucího významu a objemu obchodních transakcí mezi kapitálově či personálně propojenými osobami, a to ať v případě domácích či přeshraničních transakcí.

Pro tyto firmy je důležité, aby byly připraveny na daňovou kontrolu v oblasti převodních cen, přičemž v této souvislosti je vhodné mít vypracovanou dokumentaci k převodním cenám. V posledních letech totiž můžeme pozorovat rostoucí trend v počtu daňových kontrol a obyčejné vysvětlení zpravidla Finančnímu úřadu stačit nebude.

V roce 2020 provedla finanční správa 249 kontrol se zaměřením na převodní ceny a doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen.

 

27.02.2023