Počet zaměstnanců v příloze účetní závěrky

Do roku 2017 bylo nutné v základních informacích v příloze účetní závěrky zveřejňovat „ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období ”. Od 1. 1. 2018 došlo ke změně a nově má účetní jednotka povinnost zveřejňovat „ průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období ”. Došlo tedy ke zjednodušení a účetní jednotka se nemusí zabývat komplikovaným výpočtem přepočteného počtu zaměstnanců.

07.05.2018