Nové možnosti v časovém rozlišení aktiv a pasiv

Účetní jednotky mají novou možnost si zvolit, zda chtějí časové rozlišení nákladů a výnosů vykazovat v rozvaze v samostatném oddíle D, jako to je doposud, anebo na samostatných řádcích v rámci pohledávek (v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“), resp. závazků (v položce „C.II.3. Časové rozlišení pasiv“). Tento nový postup umožňuje směrnice EU, která říká, že časové rozlišení v aktivech jsou ve své podstatě pohledávky, časové rozlišení v pasivech jsou ve své podstatě závazky.

Způsob vykazování zvolí účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni, a to nejdříve za rok 2018. Není možné kombinovat tyto dva způsoby a aktiva a pasiva musí být vykazovány stejnou metodou.

Aktiva-pasiva

07.05.2018