Cestovní náhrady při bezplatném výkonu funkce člena orgánu

Koordinační výbor během květnového jednání řešil otázku daňového režimu cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby. V rámci bezúplatného výkonu funkce fyzickou osobou vznikají právnické osobě související cestovní náklady jako například ubytování, stravné, doprava atp.

Problémem, který vyvstal, je znění zákona o daních z příjmů, který říká, že pro vyloučení ze zdanění či osvobození musí cestovní náhrady souviset s výkonem činnosti, ze které fyzické osobě plyne příjem ze závislé činnosti. A při bezplatném výkonu funkce tedy hrozí, že by takovéto cestovní náhrady nebylo možné vyjmout ze zdanění u fyzické osoby.

Koordinační výbor uvedl, že i v případě, kdy fyzická osoba vykonává funkci člena orgánu právnické osoby bezplatně, uplatní se u příjmů uvedených v § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů vyloučení ze zdanění a u příjmů uvedených v § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů osvobození od daně.

Ubytování

 

19.06.2018